PRECIZĂRI referitoare la continuarea studiilor în anul şcolar 2010 - 2011, de către elevii declaraţi repetenţi în clasa a -X-a la Şcoala de arte şi meserii (descarcă)

 
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi