INSPECTOR PENTRU CHIMIE

Cecilia FOIA

Doctor în științe exacte

Profesor de chimie

UNIVERSITATEA “AL. I. CUZA” IAȘI, FACULTATEA DE CHIMIE

Curriculum vitae