INSPECTOR ȘCOLAR PENTRU MINORITĂȚI NAȚIONALE

Viorel Constantin MOTAȘ

Profesor educație tehnologică

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GH. ASACHI" IAȘI, FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MATERIALELOR 

Curriculum vitae