INSPECTOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

Constantin Corneliu ILIE

Învățător/institutor – învăţământ primar

UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI – FACULTATEA DE PSIHOLOGIE 

Curriculum vitae