INSPECTOR ȘCOLAR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR ȘI ALTERNATIVE EDUCAȚIONALE

Aura ȚABĂRĂ

Profesor consilier școlar

UNIVERSITATEA "AL. I. CUZA" IAȘI, FACULTATEA DE FILOSOFIE

Curriculum vitae