Plata personalului didactic care face parte din comisiile pentru evaluare naţională, bacalaureat, examene de absolvire/certificare a competenţelor profesionale

Print

Ordinul nr. 4031/01.06.2010 privind modul de plată a personalului didactic  care face parte din comisiile pentru evaluarea naţionalî a elevilor clasei a VIII-a, pentru examenul naţional de bacalaureat şi pentru examenele de absolvire-certificare a competenţelor profesionale pentru învăţământul profesional, liceal şi postliceal - sesiunile anului 2010 (descarcă)

 
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi