Tipărire

INSPECTOR ȘCOLAR PENTRU MATEMATICĂ

Irina CĂPRARU

Doctor în matematică

Profesor de matematică

UNIVERSITATEA  AL. I. CUZA” IAȘI, FACULTATEA DE MATEMATICĂ

Curriculum vitae

INSPECTOR ȘCOLAR PENTRU MATEMATICĂ