Title Filter 
# Article Title Date
81 Invitație de participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică pentru atribuirea contractului "Tiparire și multiplicare materiale promoționale personalizate" Wednesday, 06 March 2013
82 Promovare proiect RIFSE - martie 2013 Monday, 04 March 2013
83 Invitaţie de participare la procedura de atribuire a contractului de achiziţe publică "Servicii de organizare a 6 târguri a locurilor de muncă"- ID 55475 Wednesday, 20 February 2013
84 Apel înscrieri proiect ID 63671 - "Formarea profesorilor de matematică în societatea cunoaşterii" Tuesday, 19 February 2013
85 Promovare proiect RIFSE - februarie 2013 Sunday, 10 February 2013
86 Achiziție directa "Produse de papetărie, birotică și tonere" - Proiect POSDRU/90/2.1/S/55475 Wednesday, 06 February 2013
87 Apel înscrieri proiect ID 63671 - "Formarea profesorilor de matematică în societatea cunoaşterii" Monday, 21 January 2013
88 Promovare proiect RIFSE - ianuarie 2013 Tuesday, 01 January 2013
89 Documentație achiziție articole de birou poriect MaST 58914 Thursday, 13 December 2012
90 Promovare proiect RIFSE - decembrie 2012 Saturday, 01 December 2012
91 Rezultatele selecției pentru participarea în proiectele Leonardo da Vinci LLP-LdV/PLM/2012/RO/073 și LLP-LdV/VETPRO/2012/RO/076 Thursday, 01 November 2012
92 Promovare proiect RIFSE - noiembrie 2012 Thursday, 01 November 2012
93 Anunț selecție experți educaționali-Proiect ID 55475 Friday, 19 October 2012
94 Anunț selecție monitor-Proiect ID 55475 Friday, 19 October 2012
95 Invitaţie participare concurs "Şcoala MaST - TOP" Friday, 19 October 2012
96 Invitație de participare la procedura de atribuire achiziție "Furnizare tonere și cartușe pentru formatori și parteneri" Thursday, 18 October 2012
97 Invitație de participare la procedura de atribuire achiziție "Servicii de filmare a sesiunilor de formare" Thursday, 18 October 2012
98 Concurs selecţie Program Leonardo da Vinci - VETPRO Wednesday, 17 October 2012
99 Concurs selecţie Program Leonardo da Vinci - PLM Wednesday, 17 October 2012
100 Proiect MISS - solicitare clarificări privind atribuirea procedurii de achiziţie Tuesday, 09 October 2012
 
Page 5 of 11
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi