ADRESA I.S.J. Iasi cu privire la efectivele de elevi si prescolari la data de 1 ian. 2010
 Fisier de completare

ADRESA M.M.F.P.S. cu privire la aplicarea art.17 din legea 329/2009

ADRESA M.E.C.I. nr. 49294 din 19.11.2009 privind continuarea studiilor de catre absolventii din seriile anterioare

ORDIN nr. 1730 din 20 noiembrie 2009 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea prevederilor cap. IV "Masuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, in scopul reducerii cheltuielilor bugetare" din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International

NOTA MECI nr. 13677 din 20.11.2009 cu privire la aplicarea Legii nr. 329/2009

 


Adresa ISJ
Fisier de completare
Model de cerere

Adresa ISJ nr. 9270/19.11.2009 cu privire la necesarul de fonduri pentru plata burselor sociale
Fisier de completare

Adresa ISJ nr. 9233/18.11.2009 cu privire la evidenta modului de desfasurare a activitatilor in laboratoarele informatizate din unitatile scolare
Fisier de completare

Adresa ISJ nr. 9203/18.11.2009 cu privire la aplicarea Legii nr. 329/2009

NOTA MECI cu privire la aplicarea Legii nr. 329/2009
Urmare notei MECI de mai sus va rugam sa transmiteti pana pe data de 19.11.2009, ora 15.00 masurile luate la nivelul institutiei pentru aplicarea Legii 329/2009

Adresa ISJ cu privire la aplicarea Legii nr. 329/2009
cu privire la alocatia elevilor ce au implinit varsta de 18 ani in luna noiembrie 2009

 
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi