Ordin MECTS pentru plata comisiilor de examen pentru concursurile de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate

OMECTS_nr_4033_01_06_2010 (descarcă)

 
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi