Rezultatele finale obținute la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct

Print

» vezi rezultatele

Last Updated ( Thursday, 27 July 2017 14:32 )  
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi