Conferința de închidere a Proiectului "Împreună pentru copii!"

Print

Agenda conferinței

În cadrul conferinței ”Strategii integrate în educație: Modele de bune practici” a fost susținute comunicări pe teme legate de educația copiilor, iar ca rezultat a fost realizat/publicat un volum în care sunt sintetizate strategiile integrate ce pot constitui în viitorul apropiat modele de bună educațională.

Conferința a fost organizată ca și conferință de închidere a proiectului cu participarea a 100 de persoane, dintre care reprezentanți ai mediului universitar, reprezentanți ai autorităților locale și reprezentanți ai organizațiilor care activează în domeniul protecției și educației copilului. În cadrul evenimentului, au fost susținute comunicări pe teme legate de educația copiilor. Ca rezultat al Conferinței, a fost prezentat si distribuit un volum în care sunt înglobate strategiile integrate ce pot fi modele de buna practică in educație.

”Împreună pentru copii!”

PEC 062

Sursa de finanțare: Programului RO10-CORAI, Program finanțat de Granturile SEE 2009-2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială

Apel: "SINERGII PENTRU VIITOR - copii în situaţii de risc"

Proiectul a fost implementat de către Inspectoratul Școlar Județean Iași în calitate de Promotor al Proiectul în parteneriat cu Filiala Iași a Fundației Holt România–FCSSCF, în calitate de Partener 1, în cadrul programului Programului RO10 „Copii şi tineri în situaţii de risc şi Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale” și finanţat din fonduri provenite de la Mecanismul Financiar al Spaţiul Economic European (SEE) şi Guvernul României.

Valoarea totală a proiectului este de 2.628.527,60 lei, valoarea cheltuită 2.549.204,87. Aria de implementare: 80 de unități școlare din mediul rural, din județul Iași.

Scopul proiectului: proiectul are ca scop dezvoltarea într-o perioadă de 23 de luni, a unui program pilot prin implementarea unor noi servicii integrate în 80 de școli din mediul rural din județul Iași, în care se înregistrează o rată de abandon școlar mare, în vederea prevenirii riscului de abandon școlar, a creșterii participării școlare și a incluziunii sociale a 1445 de copii aflați în situații de risc și a familiilor acestora. Proiectul își propune impactarea copiilor aflați în situatii de risc prin intervenția directă asupra copilului, a familiei și indirectă prin formarea de resursă umană locală permanentă, astfel încât să fie ușor accesibilă familiilor și copiilor aflate în situație de risc. Prin activitățile propuse, proiectul raspunde obiectivelor programului și contribuie la atingerea rezultatelor acestuia. Astfel, pentru 1445 copii (dintre care 350 de etnie roma) identificați de Inspectoratul Școlar Județean Iași ca fiind în situația de risc de abandon școlar în cele mai multe cazuri datorită sărăciei, din fiecare din cele 80 de unități școlare din mediul rural din județul Iasi implicate în proiect, sunt desfășurate activități de educație non formală. În acest sens sunt formate și persoane resursă pentru implementarea programului de educație parentală, sunt susținute cursuri cu părinții din comunitate (1445 de părinți dintre care minim 350 de etnie roma), sunt pregătite cadre didactice (900 profesori) pe teme specifice care contribuie la integrarea copiilor aflați în situații de risc.

Obiectivul proiectului: Implementarea, într-o perioada de 23 luni, a unor noi servicii integrate în 80 de școli din mediul rural din județul Iași, în vederea prevenirii riscului de abandon școlar, creșterii participării școlare și a incluziunii sociale a 1445 de copii aflați în situații de risc și a familiilor acestora. În cele 80 de unități școlare selectate vor fi organizate activități destinate copiilor, părinților și cadrelor didactice.

A) Reducerea absenteismului școlar și creșterea participării școlare a minim 1445 de copiii aflați în situații de risc de abandon școlar, în 80 de unități școlare din mediul rural din județul Iasi, într-o perioadă de 23 de luni.

B) Derularea unei campanii de informare, timp de 23 de luni, la nivelul celor 80 de unități școlare din Judetului Iasi, cu privire la serviciile integrate oferite în cele 80 de școli selectate, în vederea prevenirii absenteismului și abandolului școlar și a sprijinirii incluziunii sociale a copiilor aflați în situații de risc.

C) Dezvoltarea capacității organizaționale a 80 de instituții școlare cu rată mare de abandon școlar, din mediul rural din județul Iași, în vederea furnizării de servicii de sprijin pentru copiii aflați în situații de risc de abandon școlar și a familiilor acestora.

Grup țintă

Propus

Realizat

Copii care prezintă cel mai mare risc de abandon școlar, înregistrați în școlile din mediul rural din jud. Iași, dintre care 268 de etnie romă

1445

1524

Părinți (dintre care 268 de etnie roma) ai copiilor implicați în proiect, care se confruntă cu situații vulnerabile ce pot influenta negativ frecvența copiilor la școala

1445

1524

Cadre didactice titulare în cele 80 de școli din mediul rural din Jud. Iași, implicate în proiect

90

90

Cadre didactice care activează în școlile implicate în proiect

900

900

 

Denumire indicator

Propus

Realizat

Număr de copii care beneficiază direct de serviciile proiectului

1445

1524

Dintre care copii de etnie romă

268

359

Dintre care fete

535

611

Număr de facilităţi sociale (centre etc.) înfiinţate/dezvoltate şi care furnizează servicii pentru grupuri vulnerabile de copii şi/sau tineri

79

80

Număr de măsuri care se adresează nevoilor grupurilor vulnerabile formate din copii şi tineri la risc

5

5

Număr de părinţi/tutori ai copiilor şi/sau tinerilor aflaţi în situaţii de risc care nu beneficiau anterior de sprijin adecvat şi care primesc servicii specifice de suport (consiliere etc.)

1445

1524

Număr de specialişti/profesionişti/ voluntari care furnizează servicii copiilor şi/sau tinerilor aparţinând grupurilor vulnerabile şi care au dobândit cunoştinte şi abilităţi specifice

990

990

Dintre care specialişti/profesionişti/ voluntari de etnie romă

4

4

 

Rezultate

 

  • creșterea frecvenței școlare a minimum 1445 copii (dintre care 350 de etnie romă) care se confruntă cu riscul de abandon școlar, proveniți din 80 de unități școlare rurale din județul Iași;
  • reducerea ratei de abandon școlar și creșterea frecvenței școlare în mediul rural din județul Iași, fapt ce va putea fi replicat la toate unitățile școlare care se confruntă cu același tip de problemă;
  • îmbunătățirea abilităților de creștere, îngrijire și educare a copiilor pentru 1445 de părinți ai căror copii se confruntă cu riscul de abandon școlar, din mediul rural din județul Iași;
  • integrarea a 350 de familii de etnie romă în rețelele sociale din comunitate prin participarea la activități comune cu ceilalți membri ai comunității și prin facilitarea cunoașterii reciproce;
  • dezvoltarea unei rețele județene de educatori parentali care să sprijine grupurile vulnerabile în procesul de integrare socială și prevenire a situațiilor de risc;
  • îmbunătățirea capacității de prevenire a absenteismului și abandonului școlar, a 1140 de cadre didactice din mediul rural din județul Iași;
  • dezvoltarea capacității organizaționale a 80 de școli, situate în mediul rural și care au cea mai mare rată de abandon școlar, prin implementarea serviciilor integrate, formarea resursei umane și dotare logistică;
  • surprinderea impactului real al activităților derulate în cadrul proiectului prin intermediul unei cercetări realizate cu sprijinul grupului țintă (copii, părinți, profesori).

 

 

Date de contact:

Inspectoratul Școlar Județean Iași, Strada Nicolae Bălcescu 26, Iași 700117

Telefon: 0232-268014 / 0232-268015 / 0232 - 268019

0374 - 201420 / 0374 - 201421 / 0374 - 201422 / 0374 - 201422 / 0374 - 201423 / 0374 - 201424 / 0374 - 201425

Fax: 0232 - 267705

(mail) This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

(web) http://www.isjiasi.ro

Site-ul proiectului: http://impreuna-pentru-copii.ro/

Fecebook: https://www.facebook.com/groups/685744844858298/731304030302379/?notif_t=group_activity

https://www.facebook.com/groups/150500442021274/?fref=ts

Expert promovare: Sabina MANEA, Telefon 0745 989 507, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Expert implementare/sustenabilitate: Motaș Viorel, 0755133867, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Ecouri din presă

 

Ziarul de Iași – advertorial – 29 octombrie 2016

Proiectul Împreună pentru copii! – un model de succes pentru prevenirea și diminuarea abandonului școlar

Reporter de Iași – advertorial – 28 octombrie 2016

Proiectul „Împreună pentru copii!”, un model de succes pentru prevenirea și diminuarea absenteismului și a abandonului școlar

Evenimentul Regional al Moldovei – advertorial – 29 octombrie 2016

TV Life – televiziune locala – reportaj conferinta de inchidere – 1 noiembrie 2016

Proiect marca ISJ Iasi, finalizat cu succes

RADIO Iași – reportaj conferinta inchidere – 31 octombrie 2016

(REPORTAJ) ISJ Iași continuă să prevină abandonul școlar
Last Updated ( Monday, 22 May 2017 07:53 )  
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi