Definitivat 2017 - anunț depunere contestații

Print

În atenţia candidaţilor

 

În conformitate cu Procedura M.E.N. nr. 28219/14.03.2017 privind sigilarea şi securizarea lucrărilor scrise din cadrul Examenului Naţional de Definitivare în învăţământ, sesiunea 2017, eventualele contestaţii se depun la centrul de examen - Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, Aleea Nicolina nr. 4, după cum urmează:

 

  • 25 aprilie 2017 de la afișare până la ora 2000
  • 26 aprilie 2017 între orele  800 - 1400

Candidatul care contestă nota obţinută în urma evaluării lucrărilor scrise  precizează următoarele informaţii:

  • Numele, iniţiala tatălui şi prenumele
  • Codul numeric personal
  • Denumirea centrului de examen şi judeţul unde a susţinut examenul
  • Disciplina la care a susţinut examenul
  • Nota contestată

Notă:  În vederea depunerii unei contestaţii, candidatul trebuie să facă dovada unui document de identificare personală, valabil: carte de identitate sau paşaport.

 
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi