Definitivat 2017 - anunț afișare liste repartizare pe săli candidați

Print

EXAMENUL DE DEFINITIVAT – 2017

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR

În conformitate cu articolul 20, alineatul g, din O.M.E.N.C.Ș. nr. 5087/2016, vă informăm că listele cu repartizarea pe săli a candidaților în Centrul de examen (Colegiul Național „Emil Racoviță”, Iași) vor fi afișate în ziua de miercuri, 19 aprilie 2017, ora 8,00, la avizierul școlii și vă adresăm rugămintea de a le consulta cu atenție și în timp util, în vederea derulării în bune condiții a examenului.

Last Updated ( Thursday, 13 April 2017 20:47 )  
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi