Validarea fișelor de înscriere la Examenul național de definitivare în învățământ

Print

» Validare_fise_candidati_definitivat 2017.pdf

Last Updated ( Monday, 03 April 2017 11:28 )  
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi