CAIET DE SARCINI pentru achiziţia serviciilor necesare organizării workshop-ului „Analiză de etapă: Provocări și reușite în implementarea activităților integrate în vederea reducerii abandonului școlar și încurajării participării școlare”

Print

» vezi documentul

 
Banner
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi