CAIET DE SARCINI pentru achiziţia serviciilor necesare organizării work-shop-ului cu elevii în cadrul proiectului „Împreună pentru Copii!”

Print

» vezi documentul

Last Updated ( Tuesday, 28 March 2017 13:35 )  
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi