Informații examen național de definitivat 2017 și Ordin nr. 3114/2017 privind modificarea metodologiei de organizare

Print

» vezi informațiile

Last Updated ( Thursday, 02 February 2017 12:42 )  
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi