Anunț selecție parteneri proiecte POCU

Print

» anunt selectie parteneri.pdf

» metodologie selectie parteneri.pdf

» ANEXE.zip

 
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi