Anunț fotografii pentru certificatul de definitivat-examen sesiunea 2016

Print

» vezi anunțul

Last Updated ( Thursday, 24 November 2016 13:29 )  
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi