Precizări privind întocmirea Statului de Personal

Print

 În atenția secretarilor...

Vă informăm că pe statul de personal care se prezintă pentru verificare la A.J.P.S. trebuie să precizați în nota de subsol (la ANEXA 2) urmatoarele acte normative:

  • Legea 84/1995
  • Legea 128/1997
  • Legea 330/2009
  • Legea53/2003
  • HG 281/1993
  • Ord.MEC 1350/2007
  • Ord. 119/1999

De asemeni facem precizarea că reincadrarea pentru cadrele didactice  conform LEGII 387/2009 (pe  funcția de profesor începând cu data de 1 ianuarie 2010) se va face în  statul de personal   și  pentru  luna decembrie  conform  fișelor transmise  inițial.

Sef Birou Plan

Ec. Gabi Hârțan

 
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi