Programarea unităților de învățământ pentru verificarea Statelor de Personal

Print

Conform Ordinului MMFPS nr. 32/2010 și MFP nr. 42/2010, Agenția Județeană pentru Prestații Sociale Iași va controla aplicarea prevederilor Legii nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

Pentru verificare vă veți prezenta la Agenția Județeană pentru Prestații Sociale Iași, str. Străpungerii Silvestru nr. 1, bl. L6-7 (lângă Gara Iași), conform graficului de mai jos, cu următoarele documente:

  • Statul de personal vizat de primărie în 2 exemplare, însoțit de adresă de înaintare
  • Ultimul stat de funcții vizat de I.S.J. Iași
  • Actul decizional privind reincadrarea personalului

Graficul de prezentare (descarcă)

Notă: Unitățile programate începând cu data de 8 martie 2010 se vor prezenta la AJPS Iaşi cu statul de personal completat conform machetei de pe site-ul ISJ Iaşi

 
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi