În atenția directorilor și contabililor - necesar credite trim I

Print

Adresă I.S.J. Iași cu privire la necesarul de credite pentru trimestrul I (citește adresa)

- machetă de completare (descarcă)

 
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi