Rezultate probe practice/orele în profilul postului - etapa de pretransfer

Print

» REZULTATE PROBE PRACTICE / ORALE.pdf

Last Updated ( Tuesday, 31 March 2015 16:25 )  
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi