Adresă ISJ Iași cu privire la sporurile care depășesc 30%

Print

Adresă ISJ Iași cu privire la sporurile care depășesc 30%. (citește adresa)

- fișierul de raportare (descarcă fișierul)

 
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi