Întocmirea proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2010-2011

Print

Adresă ISJ Iași cu privire la întocmirea Proiectului Planului de Şcolarizare pentru anul şcolar 2010-2011. (citește adresa)

- fișierul de raportare (descarcă fișierul)

ORDIN nr. 3064/25.01.2010 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru fundamentarea cifrei de școlarizare și stabilirea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2010-2011 (citește documentul)

- anexa la OMECTS nr. 3064/25.01.2010 (descarcă anexa)

 
Banner

Plan/Tehnic/Administrativ

Link-uri utile

Ministerul Educației Naționale
ARACIP
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
CCD Iași
Casa Corpului Didactic Iași
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi