ANUNȚ

 

VALIDAREA FIȘELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, SESIUNEA 2018, PENTRU ABSOLVENȚII 2018 , SE FACE LA COLEGIUL ECONOMIC ADMINISTRATIV, IAȘI  din STRADA SĂRĂRIEI NR.35 DUPĂ URMĂTORUL PROGRAM:

  • JOI                          05.07.2018      ORELE 900- 1500
  • VINERI                   06.07.2018      ORELE 900- 1500

 

  • LUNI                      09.07.2018      ORELE 900- 1500

 

CANDIDAȚII VOR PREZENTA URMĂTOARELE DOCUMENTE:

  • ACT DE IDENTITATE (C.I., ADEVERINȚĂ)
  • ADEVERINȚĂ EXAMEN DE LICENȚĂ ELIBERATĂ DE SECRETARIATUL FACULTĂȚII ABSOLVITE
  • ADEVERINȚĂ DE EXAMEN DE BACALAUREAT ELIBERATĂ DE SECRETARIATUL UNITĂȚII ȘCOLARE ABSOLVITE (pentru absolvenții liceului pedagogic)

 

Notă. În mod excepțional, absolvenții promoției 2018 (studiilor medii/postliceale/universitare de licență/universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverința de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică și să valideze fișa de înscriere în data de 11 iulie 2018. Absolvenții promoției 2018 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai după prezentarea adeverinței de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică.