Contestația la proba scrisă se depune personal de către candidat sau prin împuternicit, acesta din urmă prezentând procură notarială în original.

Contestațiile pot fi transmise și prin poșta electronică (titularizare@isjiasi.ro) până la ora 12:00, în data de 5 august 2020, situație în care candidatul anexează la contestația transmisă și copie după cartea/buletinul/adeverința de identitate.

 

Contestaţiile se depun la sediul inspectoratului şcolar judeţean Iaşi astfel:

•  În data de 4 august 2020 contestațiile se depun/transmit până la ora 21:00;

•  În data de 5 august 2020 contestațiile se depun/transmit până la ora 12:00.

Nu pot fi contestate lucrările scrise ale altor candidați.