ANUNȚ
ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA
CONCURSUL JUDEȚEAN DE OCUPARE A POSTURILOR /CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE  DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 2018

 


Vă informăm că proba scrisă va avea loc la Colegiul Național "Mihai Eminescu" Iași, strada Mihail Kogălniceanu nr. 10 în data de 28.08.2018.  
Accesul candidaţilor în centrul de concurs (conform repartizării postate pe site-ul I.Ș.J. Iași şi pe site-ul Colegiului Național "Mihai Eminescu" Iași) pentru proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar se face în intervalul 8.00 – 9.00, pe baza actului de identitate valabil - buletin/carte/adeverinţă de identitate, paşaport. În mod excepţional, identitatea candidaţilor se poate realiza şi pe baza permisului de conducere.
Vă reamintim că proba scrisă începe la ora 10.00, durata de redactare a lucrării fiind de 4 ore.
Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru. Este interzisă utilizarea instrumentelor de scris (stilou, pix) a căror cerneală se poate şterge.