Lista cu punctajele cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate

Cadrele didactice aflate în restrângere de activitate pot depune contestații la punctajele acordate la Registratura Inspectoratului Şcolar Județean Iași  la o dată ce va fi comunicată ulterior de către MEC.