• Secretariat, arhivă

  • Contabilitate

  • Rețea școlară, plan de școlarizare

  • Salarizare, normare

  • Informatizare

  • Tehnic, investiții

  • Juridic