Tipărire

VIZARE ACTE STUDII

  Procedura de vizare pentru actele de studii emise de instituţiile de învățământ preuniversitar se realizează de către Biroul Acte de Studii, Corp C, camera C4 din cadrul Inspectoratul Școlar Județean Iași.

 Aplicarea vizei pe actele de studii, emise de instituţiile de învățământ preuniversitar din județul Iași poate fi solicitată de către:

1. titularul actului;

2. soțul/soţia titularului actului ori o ruda pâna la gradul II cu titularul actului;

3. o altă persoană fizică cu procură notarială specială sau împuternicire avocaţială;

4. o persoană juridică care a încheiat cu titularul actului un contract având ca obiect realizarea în numele acestuia a procedurilor necesare pentru aplicarea vizei, prin reprezentant care prezintă delegaţie în acest sens.

În cazul în care procura notarială a fost întocmită pe teritoriul altui stat, se depune copie legalizată pentru limbile română, engleză, franceză, spaniolă, italiană sau copie şi traducere legalizată pentru celelalte limbi străine.

Se acceptă împuternicirile efectuate la ambasadele sau consulatele României din diverse state. Împuternicirile efectuate sub semnătura ambasadorului/consulului nu trebuie traduse sau apostilate/supralegalizate.

Inspectoratul Școlar Județean Iași vizează următoarele acte de studii/documente școlare

 În vederea aplicării vizei pe actele de studii, solicitantul va depune la ISJ IS un dosar care va conţine:

Biroul Acte de Studii verifică : 

 După vizarea actelor la ISJ IS, în vederea aplicării Apostilei de la Haga trebuie să vă adresați Instituției Prefectului.